Prosinec 2016

Šťastný Nový Rok 2017!

31. prosince 2016 v 13:46 | Marionete |  Moje zážitky
Výsledek obrázku pro new year 2017 tumblr

Včera večer jsem nemohla usnout a tak jsem si zreakpitulovala celý svůj rok 2016. Byl to hodně náročný rok ale zapomněla jsem vnímat i to pozitivní. Dostala jsem se do 2. ročníku, chodila jsem s jedním klukem nejdéle ze všech, taky jsem si před prázdninami poležela v nemocnici, málem jsem propadla v 1. ročníku, vyměnila jsem kamarády, začala jsem cvičit jógu a založila jsem si kapelu. Podle čínského horoskopu to byl rok Opice, která nikomu nevěnovala klid. Pro mě to byl určitě jeden z psychicky nejtěžších roků a doufám, že rok 2017 bude pro mě příjemnější. Chci se věnovat józe, kapele, škole a kamarádům. Chci být více silná a pozitivní. A rozhodla jsem se, že si začnu ve špatných chvílích psát deník. Vám chci také popřát to nejlepší do nového roku a aby jste byli silnější a poučili se ze svých chyb tak, jako já!Wicca - Moderní čarodějnictví

31. prosince 2016 v 13:46 | Marionete |  Čarodějnictví
christmas and wicca image

Wicca je pohanské náboženství mystérií a zároveň jedna ze současných podob čarodějnictví. O Wicce také hovoříme jako o iniciační tradici či společenství. Vznikla na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století v návaznosti na venkovské čarodějnictví praktikované v oblasti New Forest v Anglii. Zakladatel společenství Wicca Gerald Brusseau Gardner do této tradice začlenil celou řadu prvků z jiných směrů západního okultismu a vytvořil tak velmi životaschopný a neustále se rozvíjející magický systém s velmi silným náboženským obsahem. Tento magický systém sleduje celou řadu cílů mezi nimiž figuruje poznání sebe sama, osobní rozvoj, poznání skrytých zákonitostí tohoto světa a naší role v něm. Dále je třeba zmínit umění magie a rituálů k uctění tvořivé síly, která nám dává život, je světem okolo nás a kterou nazýváme Bohy. Bohové jsou pro nás imanentní sílou, která je přítomná v každém živém tvoru, v neživých věcech a v celém vesmíru. Zároveň jsou pro nás Bohové archetypálními silami skrytými v nevědomí, s nimiž se můžeme spojovat s pomocí rituálů a symbolů.

Wiccané uctívají Matku Bohyni a Rohatého Boha. Tito bohové se v průběhu roku rodí, stárnou a pak umírají, stejně jako příroda. Wiccané oslavují části života Bohů pomocí svátků jako Je Beltaine, Imbolc atd. Wicca je založená na čistě bílé a přírodní magii, která nikomu neškodí. Wicca ale není jen magie ale spíše náboženství. Jedno nefunguje bez druhého. Rohatého Boha si často ve středověku a i dnes lidé pletli (církev záměrně) se Satanem. Proto se tvrdilo, že čarodějnice obcují s ďáblem. Přitom Keltský Rohatý bůh nemá se Satanem nic společného a nikdy mít nebude. Čarodějnice si léta z této záměny dělaly srandu, protože věděly, že je pravda úplně jiná, než se vykládá. Gardner všechny své poznatky sepsal, díky čarodějnicím z Anglie, které mu poskytly rozhovor a přátelství. Jsou to vše tradiční a prastaré informace. Díky němu a jeho knížce se Wicca dostala do širšího okolí a světa. Já sama se za Wiccanku považuji už rok, pečlivě studuji knížní tituly, vyrábím si čaje a oleje z bylinek, dělám pravidelné rituály a hrdě na krku nosím pentagram - znamení ženství a Wiccy.


Satanismus

31. prosince 2016 v 13:28 | Marionete |  Čarodějnictví
satan, black and white, and illuminati image

Jako satanismus se označuje kult "padlého anděla" Satana, chápaného (na rozdíl od křesťanství) jako protiklad Boha. Protože pro křesťany je Bůh zdrojem veškerého dobra, je Satan naopak ztělesněním zla, a satanismus proto lze ve většině jeho forem chápat mj. jako negaci tradičního křesťanství, touhu vymezit se proti němu a do značné míry i znechucení většinovou společností. Pro tento negativní charakter se satanismus obvykle nezařazuje mezi křesťanské směry, i když z křesťanské teologické tradice vychází a v řadě svých směrů je ideově na křesťanství závislý. Satanismus je typickým představitelem stezky levé ruky. Satanismus není organizačně ani myšlenkově jednotný, během historie vzniklo mnoho různých hnutí, sekt a ideologií označovaných jako satanistické. Satanismus představuje hnutí, jehož jednotlivé skupiny vznikají a zanikají bez jakýchkoliv vazeb na předcházející. Podstatou tohoto hnutí je vzpoura, která užívá symbolu křesťanského "vzdorboha". V současné době je satanistické hnutí v anglosaském světě silně ovlivněno dílem Antona Szandora LaVeye

Sama jsem přečetla celou Satanskou bibli od LaVeye a překvapilo mě, jak je smysl Satanismu ve společnosti překrucován. Mě samotné Satanismus jako náboženství/filozofie nevyhovuje ale neodsuzuji ty, kteří ho vyznávají. Satanismus dlé mého názoru není jen o krvavých obětech. Vlastně o nich není vůbec. Těch se dopouští jen kriminálníci a blázni, kteří vlastně nejsou o Satanismu dostatečně informování. Satanismus nepřipouští znásilnění, vraždy dětí ani zvířat. Připouští pouze oběť sebe sama a nebo toho, kdo si to zaslouží právem (kriminálnící atd.). Dle mého názoru je Satanismus spíše posměšná filozofie vytvořená proti Křesťanské církvi. Během mnoha let se ale rozvinula v egoistickou filozofii, která tvrdí, že na světě není jen dobro ale i zlo. Satanismus povoluje veškeré lidské neřesti a touhy, které jsou naší duši přirozené (sex, násilí, lži atd.). Tím ale netvrdí že je poviností někomu ubližovat. Tvrdí, že je naše vlastní ukájení touhy přirozené, dokud tím neubližujeme jiným.

Tarotové karty

31. prosince 2016 v 13:18 | Marionete |  Čarodějnictví
tarot, goth, and moon image

Původ Tarotu není znám. Bývá pokládán za dílo, jež se zachovalo ze ztracených pokladů egyptské knihovny, autorství se přisuzuje taktéž slovutnému Hermovi Trismegistovi. Nejstarší dodnes zachované karty vznikly 1430-1460 v horní Itálii a další o něco později v jižní Francii. Všeobecně se předpokládá, že se tarotové karty objevily ve druhé polovině čtrnáctého století v Itálii a později i v jiných evropských zemích.

Tarot je z psychologického hlediska vizuálním ztvárněním psychických stavů. Je vizuální mapou vědomí a systémem, jež používá jazyka symbolů. Nabízí vhled do osobních motivů a do duchovního i profesionálního vývoje člověka. Jako mapa vědomí obsahuje Tarot obraz veškerých lidských zkušeností a prožitků. Tarotový symbol je vnější obraz našich vnitřních procesů. Tarot tvoří celkem 78 karet a skládá se ze dvou částí: Velká a Malá Arkána.

Čínský horoskop pro rok 2017

31. prosince 2016 v 13:14 | Marionete |  Čarodějnictví
art, rooster, and natsuki otani image

Jen málokdo z nás ví, že čínský kalendář je pravděpodobně nejstarší na světě. První zmínky o tomto kalendáři jsou staré pět tisíc let. Historicky první kalendář byl sestrojen v roce 2637 před n. l. Jak praví stará legenda, tak jej vytvořil Žlutý císař Huang Di. V asijských státech se používá dodnes společně s Gregoriánským kalendářem. Využívají ho státy jako Čína, Japonsko, Taiwan a Korea. Je odvozený od pohybu měsíce. Tak jako každý kalendář, tak i ten čínský má své horoskopy. Tento horoskop funguje na principu, že každý rok je vždy ve znamení jednoho zvířete. Vaše znamení zjistíte podle toho v jakém roce jste se narodili. Minulý rok (2016), byl rok Opice, což není zrovna klidné a mírné znamení.

Rok Ohnivého kohouta začíná podle čínského kalendáře dne 28. ledna roku 2017 a končí 15. února 2018. Tento rok symbolizuje především vítězství a úspěchy, kterých bude v průběhu roku dosaženo díky píli, trpělivosti a tvrdé práci. Ohnivý Kohout přináší klid rodinných a soukromých vazeb, talent, dobrodružství, objevování a překonávání nových výzev. Nadcházející rok ohnivého Kohouta přinese nové pobídky osudu, které budou vyžadovat vtip a praktická řešení. Kohout je rovněž odvážné znamení, takže dovolí lidem v životě více, ale bezpečněji riskovat. V čínské kultuře Kohout reprezentuje rovněž vymítání zlých duchů. Rok Ohnivého Kohouta 2017 bude probíhat ve znamení spravedlnosti, odvahy a kreativity. Kombinace letošního prvku ohně, s dalším silně zastoupeným prvkem kovu, vytváří energetickou nerovnováhu a činí tak z roku 2017 rok, který se děje v napětí a není příliš vhodný ke změnám. Nejlepší čas pro případné začátky nových projektů bude na podzim tohoto nadcházejícího roku Ohnivého Kohouta. Rok ohnivého Kohouta bude intenzivní a mocný, pokud jde o posun vpřed. Chcete-li uspět, držte se osvědčených a praktických cest k úspěchu spíše, než riskantních podniků a záměrů. V roce Kohouta budou sklízet úspěchy ti, kteří budou uznávat základní kohoutí zásady, tedy budou se držet tvrdé práce, rodinných hodnot a prvotřídních výkonů. Zdroj

Druidové

31. prosince 2016 v 13:05 | Marionete |  Čarodějnictví
Výsledek obrázku pro druids

Druidové byli keltští duchovní a mezi lidmi měli výsadní postavení. Směli kupříkladu vstupovat na posvátná místa, na slavnostech měl druid první slovo, které pronesl dokonce dříve než král, na slavnostech vykonávali oběti a jejich slovo bylo mnohdy rozhodující. Z prací římských spisovatelů a válečníků víme, že dokázali dav běsnících válečníků jediným slovem zcela uklidnit nebo naopak přivést k zuřivosti.

Měli zřejmě velké znalosti z oblasti bylin a přírodních surovin vůbec, jelikož to byli léčitelé a patrně ovládali i umění hypnózy, neboť, jak tvrdí historické prameny, dokázali zapříčinit, že zraněný necítil bolest, a jistě ovládali i astronomii a astrologii, jelikož už tehdy sestavili horoskop (stromokruh), který velice dobře koresponduje s běžným systémem slunečních znamení.

2016 Prosinec - Kresby

30. prosince 2016 v 20:46 | Marionete |  Mé výtvory

NYX Soft Matte Lip Cream - Recenze

25. prosince 2016 v 16:58 | Marionete |  Recenze
Výsledek obrázku pro nyx soft matte lip cream

Značka: NYX
Typ: Matná tekutá rtěnka
Hodnocení: 10/10

Popis: Rtěnka Soft Matte Lip Cream dodá vašim rtům hotovou záplavu krémové barvy, která přechází do okouzlujícího matného finiše. Je překvapivě odolná, lehoučká a úžasně krémová, není proto divu, že patří mezi největší oblíbence z nabídky NYX Cosmetics. Nyní navíc ve 12 nových odstínech.

Můj názor: Jsem s rtěnkou velice spokojená. Je dlouhotrvající, po zaschnutí se neobtiskává, vybrala jsem si i skvělý odstín (Milan) a pěkně voní. Žádná vyrážka ani svědění po ní není. Jsem plně spokojená a můžu ji doporučit.

Vánoční výlet do lesa! - Photography 2016

25. prosince 2016 v 16:49 | Marionete |  Galerie

Nové esoterické kousky a bylinky!

25. prosince 2016 v 16:46 | Marionete |  Čarodějnictví

K Vánocům jsem dostala tyhle krásné věcičky. S mamkou jsme byly v Čarodějnickém obchodě blízko IP Pavlova. Prvním předmětem je tzv. Athame. Je to rituální dýka, která je ale čistě v rituálech symbolická a usměrňuje se s ní energie a krájí se s ní různé bylinky a předměty. Nebojte, žádné oběti s ní neprovádím (zatím muhah). Další jsou Andělské karty, které mi slouží jako levnější varianta Tarotu. Už se těším, až si z nich budu věštit. A poslední je sada 7 bylinek, které jsem si nechala navážit a pak si je dala do sklenic. Je mezi nimi Heřmánek, Třezalka, Divizna, Levandule, Sedmikráska, Kopřiva a Šalvěj. Určitě mě to moc všechno potěšilo a určitě to využiji!