Květen 2017

SADNESS PHOTOGRAPHY 2017

9. května 2017 v 20:27 | Marionete |  Galerie

TÉMA: NIC NENÍ BÍLÉ ANI ČERNÉ (Z MÉ KNÍŽKY "OUR LITTLE UNIVERSE")

7. května 2017 v 16:52 | Marionete |  Mé názory
Výsledek obrázku pro minimalism tumblr

Hmotný svět je výsledkem našeho chování. Pokud se vám ale někdy zdá, že ti nejbohatší mafiáni jsou na venek spokojení, je to klam. Příroda totiž zařídila, že nikdy nic není bílé ani černé. Proto tihle lidé jsou bohatí sice materiálně ale duševně jsou nejchudší na světě. Není náhoda, že lidé v Indii jsou sice chudí materiálně ale bohatší než Evropané a Američané duševně. Existuje v tom obrovská harmonie a vyvážení. Když si toho začnete všímat, začne vám to připadat nádherně vtipné a dokonalé, jak to vše funguje. Vaším úkolem tohle vidět ale není ostatním přát zlé nebo dobré. Tím totiž ubližujete jedině sobě. Vesmír vám tu zlost vrátí ve stejné podobě jakou jste ji vyslali. Když totiž někoho budete nenávidět, je to ukázka jedině vaší slabosti a nevyspělé duše. Tito lidé totiž mají také své úkoly, překážky a problémy v životě. Tito lidé nejsou ani zlí ale ani dobří. Jsou na životní cestě stejně jako vy. Materiální iluze vás ale občas mate a máte chuť se s nimi porovnávat a ponižovat se. To ale není správná cesta. Pamatujte, že nikdo to nikdy neměl lehké. A to že je někdo materiálně úspěšnější než vy, neznamená že je lepší než vy. Paralelně s vámi prožil život ale v jiných podmínkách a darech od narození. Není třeba si vzájemně závidět, protože je to dočasná věc. Je to dočasná cesta, která ve stáří skončí a oba se narodíte v jiných tělech a na tom, co jste byli nebo dokázali, materiálně záležet nebude. Bude záležet na získaném duchovním bohatství. Na které bohužel lidé mnohdy zapomínají. Ale i to je jistým způsobem poučení do dalších let. Vše se totiž odrazí. Jak to dobré, tak to špatné vaše duše na dalších životních cestách ucítí a pochopí.TÉMA: ŽIVOTNÍ CESTA (Z MÉ KNÍŽKY "OUR LITTLE UNIVERSE")

7. května 2017 v 16:46 | Marionete |  Mé názory
Související obrázek

Každý se rodíme s určitými dary, povahou a taky se rodíme do určitého místa a mezi nějaké lidi. To vše je něco jako startovací balíček, kterým máme začít. Jsou to dané podmínky, které nám osud vybral. Věřím v to, že je to něco, co je pokračováním nebo důsledkem našeho chování v minulém životě. Nemá smysl nadávat na něco co nám osud do života dá za překážky. Protože to je vše odraz našeho předešlého chování a činů. Vše se pohybuje v rovnováze. Člověk nemůže žít celý život v klidu a v míru. V mysli možná ano ale na povrchu ne. Životní cesta totiž není určená v neustávající radosti. Je tu proto, abychom se učili z vlastních chyb a chyb druhých. Zní to jako klišé, ale je to pravda. Samozřejmě to ale neznamená, že je život neustálé utrpení. Protože ani to není možné a není to smysl životní cesty. Smyslem je se radovat ale i trpět. Ale není třeba vnímat tyto dva protipóly jako něco dobré a špatné, jako bílou a černou. Tahle dvojice stran totiž není ani dobrá ani špatná, protože obě jsou potřeba. Není nutné se zbavovat ani jedné. Je potřeba je obě přijmout a říct si že si je zasloužíme a pokusíme se s nimi nejlépe naložit. To o čem mluvím je to, že životní překážky nejsou naši nepřátelé ale naopak nejlepší přátelé. Jsou stejně krásné jako to dobro, co k nám přichází v podobě lásky, štěstí nebo radosti. Životní lekce nás totiž učí a dělají naši duši krásnější a chytřejší. Při hmotných problémech si musíme uvědomit, že se dějí pro krásnější cíl v duchovní sféře. Tělo a duše, svět a energie, jsou propojené z určitého důvodu. Ne náhodou onemocníte zrovna, když je vám psychicky nejhůř. Ne náhodou se vám dějí pěkné věci, když začnete myslete pozitivně. Ne náhodou se vám nedaří v práci, když ji neděláte od srdce. To vše je úzce související a člověk to musí jednoho dne pochopit.

TÉMA: VYŠŠÍ MOC (Z MÉ KNÍŽKY "OUR LITTLE UNIVERSE")

7. května 2017 v 16:40 | Marionete |  Mé názory
Výsledek obrázku pro minimalism tumblr

Myslím že je potřeba vnímat vyšší moc. Byly časy, kdy jsem v nic nevěřila. Tedy aspoň ne v nic konkrétního. Bohužel v těch časech ale byly i dny, kdy jsem měla pocit, že nic nemá smysl a že cokoli udělám, nebude mít význam. Stále jsem hledala oporu v něčem hmotném a ve společenském uznání. V té opoře, jsem hledala svobodu. Ale nenacházela jsem ji několik let. Nedocházelo mi, jak je důležité věřit v něco nad sebou. Spousta lidí, obzvlášť v České republice, se duchovnem a vyšší mocí nezabývá. Což je ta největší chyba, co může člověk za život udělat. Nedávno jsem se začala věnovat studiu různých náboženství. Zjistila jsem, že všechna mají společné znaky. Vše vychází ze základních rysů jako je bůh, víra, oddanost, správné chování a láska. Je velice smutné, že náboženství mezi sebou válčí. Měla by být pospolu a podporovat se. O náboženstvích mluvím proto, že je to nejblíž lidem při představě vyšší moci. Lidé si většinou vyšší moc představují jako někoho. Jako nějakou osobu, která vše řídí ze shora. Sama to lidem nevyčítám, protože něco podobného dělám i se svými lesními bohy. Jsou dva. Představuji si je jako pár - muže a ženu. Ale nechci se poutat moc na jména a rituály. Jde o to, že v něco věřím. Věřím sice ve dva bohy ale dobře vím, že to jsou poletující energie, tam někde nade mnou a okolo mě. Vlastně i ve mě. Tím vším chci říct, že to co jsem celou dobu hledala, je ve mě. Ta svoboda a smysl žití je v nás. Stačí si to uvědomit. Stačí se o to začít zajímat a začít věřit. Ten pocit člověka osvobozuje. Ten pocit, kdy ví, že vše má svůj smysl a že život není jen cesta která skončí a po ní nic nebude. Je to cesta, při které se toho máme naučit co nejvíce. Protože tahle malá cestička je součástí ještě větší cesty, které se říká nekonečný cyklus duše. Lidé tomuto cyklu také říkají reinkarnace. Na světě existuje spousta důkazů, že reinkarnace opravdu funguje. Mě samotné to způsobuje pohled na věci s větším odstupem. Člověku pak dojde, jaké malichernosti doteď řešil. Jak si neuvědomil tu základní podstatu lidského bytí. Je zbytečné odříkávat nějaká slova, nebo kupovat oleje pro štěstí, když v ně nevěříte. Víra a lidská mysl je něco, co je mnohem silnější než materiálno. To co si nepředstavíte a neuvěříte v to, co nemáte.